Naši zaposleni

Ekipu čine

Timski duh,kolegijalnost,odnosi sa partnerima kao I stalna edukacija istih cini da Kameleon mix raste zajedno sa svojom mrežom partnera iz dana u dan. Naš osnovni moto je zadovoljan korisnik i stabilna prodajna mreža.

Jovan Stojadinov
Marketing menadžer
Maja Narančić
Administracija
Nebojša Cimeša
Menadžer prodaje
Branko Ivošević
Menadžer prodaje
Dalibor Lalić
Menadžer prodaje
Ratko Petrović
Tehničar primene
Goran Cimeša
Koloristika
Miško Kostić
Logistika
Dragan Mitrović
Magacin
Jovica Cvetković
Logistika i prodaja