Očvršćivač 31340

INDURITORE MEGAHARDENER HS STANDARD LT. 0,500 PER FONDO 04638 E ...

HS Očvršćivač ,,medium -namenski očvršćivač za HS bezbojne lakove kao I akrilne premaze.

Preporučen za korišćenje na temperaturama od 20-30C.

Fabričko pakovanje:  0,5lit  I 1lit