Očvršćivač 31330

INDURITORE MEGAHARDENER HS RAPIDO LT. 0,500 PER FONDO 04638 E ...

 

HS Očvršćivač ,,brzi -namenski očvršćivač za HS bezbojne lakove kao I akrilne premaze.

Preporučen za korišćenje na temperaturama od 15-25C.

Fabričko pakovanje:  0,5lit  I 1lit