Očvršćivač 00109

 

Očvršćivač ,,medium -namenski očvršćivač za freen ti filler (šric kit).

Preporučen za korišćenje na temperaturama od 20-30C.

Fabričko pakovanje:  0,2lit  I 0,5lit