Filterske jedinice

DeVilbiss DVFR Air Filters & Regulators - SFS

Regulatori pritiska kao I razni filteri za prečiscavanje vazduha u procesu dotoka vazduha do uredjaja za farbanje.

Postoji više elemenata za filltriranje I biraju se u skladu sa zahtevom korisnika.

Opcije: odstranjivač vlage,regulator pritiska sa filterom (5 mikrona),

mikro filter (0,01mikron),aktivni ugalj

tds