Elektro pumpe

BINKS SMART Pumps

Pumpe niskog pritiska  sa elektro pogonom za automobilsku industriju.

Maksimalni kapacitet 72lit/min u zavisnosti od modela.

Mogućnost ugradnje software-a I pravljenja odredjenog režima rada.

tds