Airtech MA380

 

MA 380

Bezbojni lak koji se po svom hemijsko sastavu potpuno razlikuje od svih lakova jer se sušenje ne odvija na bazi hemijske reakcije već pri dodiru sa vazduhom.Namenjen je za brze popravke I gde se želi ušteda u energentima prilikom samog sušenja.

 

 

tds