Set za reparaciju finixa

Set

Set za reparaciju kože-Pli 00

 

Set

Set za reparaciju plastike-Lrs 90

Pol

Set za poliranje- Pol 60